islam dünyasında düşünce sorunları

aydınlarımızın kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmayıp.. bir bakıma batının taşeronluğunu yaptığını ve batının düşüncelerini ve kelimelerin kullan... ( @tmperu)

Hızlı Yorum İncele : - /10