netekim

türkiye'de bir külttür. 80'li yılların sonunda yayınlanmış olmasına ve o dönemin konjöktürünü yansıtmasına rağmen günümüz gençliği tarafından da benim... ( @jamsession)

Hızlı Yorum İncele : - /10