ilkel, köleci ve feodal toplum

birinci kısım ilkel topluluk •birinci bölüm. - insan toplumunun oluşu 1. insanın kökeni / insan ile hayvanlar arasında biyolojik akrabalık / insan... ( @tacimmanap)

Hızlı Yorum İncele : - /10

kapitalist toplum

kitap kapitalist toplumu bir süreklilik kopuş süreci içerisinde nasıl evrimleştiği ve sermaye birikiminin günümüz koşullarına nasıl geldiğini bilimsel... ( @tacimmanap)

Hızlı Yorum İncele : - /10