postmodern paradoks ve siyaset

siyaset, düşünceden bağımsız olarak var olabilir mi? bu soruya evet yanıtı ile karar vermek, onu insana dair olmaktan soyutlamak demek olurdu. oysa, i... ( @adımlar yayınevi)

Hızlı Yorum İncele : - /10