% 100 istanbul

roma, bizans, osmanlı... istanbul; yerebatan sarnıcı'na bitişik evlerden sepet sarkıtılarak sazan balığı yakalanan büyük kent… bazilika günümüzde de z... ( @bulenta)

Hızlı Yorum İncele : 8 /10

darülfesad

kanuni sultan süleyman ölmüş, tahta ii. selim geçmişti... geçmişi özlüyordu ferhad. sokollu içindekileri biliyor gibi uyarmıştı onu: 'gelen gideni ara... ( @bulenta)

Hızlı Yorum İncele : 7 /10