beyaz zambaklar ülkesinde

Fin halkının modern Finlandıya'yı nasıl yarattığının anlatıldığı muzazzam eser , halklara ve milletlere örnek teşkil etmesi bakımından emsal niteli ta... ( @onurycdg )

Hızlı Yorum İncele : 8.9 /10

ideal öğretmen

Prof. Dr. S. A. Raçinski'nin, öğretmen ve öğrencilere örnek olacak gerçek hayat hikayesi1880'li Yıllarda Moskova Üniversitesi'nin bütün profesörleri, ... ( @peaceful)

Hızlı Yorum İncele : 10.0 /10