yöneticinin el kitabı

yöneticinin el kitabı, karmaşık iş dünyasıyla başa çıkmada gerekli beceri ve yeteneklerini geliştirmek isteyen yöneticiler için önemli bir temel kayna... ( @ahuş)

Hızlı Yorum İncele : 9.0 /10