postmodern paradoks ve siyaset
: - /10 ( Üye)

adımlar yayınevi @adımlar yayınevi

siyaset, düşünceden bağımsız olarak var olabilir mi? bu soruya
evet yanıtı ile karar vermek, onu insana dair olmaktan
soyutlamak demek olurdu. oysa, insanların topluluk halinde yaşamalarından
kaynaklanan çeşitli sorunların ve bunların çözümüne
yönelik siyasal pratiklerin öngördüğü hedefler, düşünce,
ideoloji veya kuram gibi adına ne denirse densin birtakım anlamlandırma
sistemleri veya perspektifleri içinde anlam ve meşruiyet
kazanmaktadır. basit bir benzetmeyle ifade etmek gerekirse,
düşünceden yoksun bir siyaset, âdeta pusulasız bir gemi
gibidir; yönünü kendisi tayin edemediği gibi, esen rüzgarlara
göre yol almakta ve sonunda alabora olarak kendi varlığıyla da son
bulmaktadır.
bütün bir yirminci yüzyıla baktığımızda, tüm dünyanın, liberalizm
ve marxizm’e dayanan iki ayrı ve birbirine karşıt ideolojiden
hareketle anlamlandırıldığı ve iki ayrı kampa ayrıldığını
görüyoruz. yirmi birinci yüzyıla girdiğimizde, bir yandan modern
ideolojik savaşlar son bulurken, diğer yandan post modern
ideolojik çatışmalar farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
başka bir ifadeyle, modern döneme ait makro düzeydeki ikili
çatışmalar, post modern dönemde yerini mikro düzeylerdeki
çoklu çatışma biçimlerine bırakmaktadırlar. yaşamadığımız dönemde
ortaya çıkan yeni olay ve olguları, modern kavramlarla
açıklamaya çalışmak, çoğu zaman yetersiz kalmakta ve daha
açıklayıcı kavramlara ihtiyaç doğmaktadır.

30 Ekim 2009 17:47

bülent evre

Maalesef henüz bülent evre ait eklenmiş başka bir kitap yoktur. Ekleyen olmak isterseniz Hemen Kitap Ekle