halkın devlet yönetimine katılımı üzerine
: - /10 ( Üye)

tacimmanap @tacimmanap

"bolşevizmin ve ekim devrimi'nin özü, kapitalizm tarafından en çok ezilen kesimleri politikaya katmasıdır. bunlar, hem monarşide, hem de burjuva demokratik cumhuriyetlerde, kapitalistler tarafından horlanmış, aldatılmış ve soyulmuştur. toprak ve fabrikalar özel mülkiyet altında kaldığı sürece, bu baskı ve aldatmaca, halkın emeğinin kapitalistler tarafından soyulması, kaçınılmazdır.
bolşevizmin ve sovyet iktidarının özü, burjuva demokrasisinin kandırıcılığını ve sahteliğini açığa çıkartmak, toprağın ve fabrikaların üzerinden özel mülkiyeti kaldırmak ve tüm devlet iktidarını emekçi ve sömürülen yığınların eline toplamaktır."
(arka kapak)

03 Şubat 2010 16:42

vladimir ilyiç lenin

Kitap Adı
ulusların kaderlerini tayin hakkı
Yayınlanma Tarihi
1976
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
1917 - şubat devrimi
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
devlet ve ihtilal
Yayınlanma Tarihi
1969
Kullanıcı
Görüntüle