başımıza gelenler
: - /10 ( Üye)

koleman @koleman

93 harbi’nde doğu anadolu cephesi...

“başımıza gelenler” yazarı tarafından bizzat yaşanmış, büyük ve millî bir felâketi, “93 harbi” diye bilinen 1877-78 rus harbi’ni tarafsız, her açıdan ele alan hikâyesidir.
yazar kitabında savaşın görünen yüzünü anlatmasının yanında; savaşın tarihlere geçmesi mümkün olmayan görünmeyen ve bilinmesi mümkün olmayan iç yüzünü, subayların, erlerin, gönüllülerin ve savaş sahasındaki müslim, gayrimüslim, dost düşman, her kavim ve kabileden oluşan sivil halkın ruh hallerini, inançlarını, duygu ve düşüncelerini, hep beraber çekilen maddî ve beşeri güçlükleri; geçirilen buhranlı ve değişken ruh hâllerini; kahramanlıkla korkaklık, cesaretle bozgun arasında gidip gelen insanî duyguları, buna sebep olan eski ve yeni siyasi ve sosyal şartların mâhiyetini, gelenek görenek ve eğitim sisteminin bu hâllere olan etkilerini tespit etmeye çalışmış ve çok doğru noktalara değinerek yerinde teşhislerle geçmişimizde yaşanmış önemli bir savaşı bilinmeyenleriyle kitabına aktarmıştır...

17 Ocak 2013 10:36

mehmed arif bey

Maalesef henüz mehmed arif bey ait eklenmiş başka bir kitap yoktur. Ekleyen olmak isterseniz Hemen Kitap Ekle