bilimsel araştırma metodolojisi
: - /10 ( Üye)

koleman @koleman

''bilgi çağı; bilginin üretilmesi, araştırılması, değerlendirilmesi ve iletişim araçlarıyla kamuoyuna sunulması olarak belirlenirse, 2000'li yılların bilimin yükselişi biçiminde algılanacağı muhakkaktır.
bazı bilimadamlarının 'teknoloji toplumu' diye belirledikleri bu çağın hareket yasası da, telekomünikasyon, bilgisayarlar, robotlar, biyo-teknoloji, teleks, video vb. teknoloji ürünleri ve iletişim araçlarından oluşmaktadır
günümüz üniversitesi ve akademik kuruluşlarının, 1950'liler öncesinin kalkınma ve azgelişmişlik çemberlerini kırmak gibi reform reçetelerinin ötesinde, araştırma ve geliştirmeye yönelik bilgi üretimini amaçlayan bir metodolojiyi benimsemeleri gerekir. bilimsel araştırma metodolojisi, bilginin derlenerek denetim altına alınması, bilgi işlem yöntemleri ile kullanıma hazır bir duruma getirilmesi demektir.

18 Ocak 2013 13:28

orhan türkdoğan

Kitap Adı
etnik sosyoloji
Yayınlanma Tarihi
1997
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
sosyal şiddet ve türkiye gerçeği
Yayınlanma Tarihi
1996
Kullanıcı
Görüntüle