ibrahimin çocukları - musevilik, hristiyanlık, islamiyet
: 9.0 /10 ( 1 Üye)

asenam @asenam

elinizdeki araştırma, ibrahim ve tanrısının birlikte bir ahit yapmasıyla başlamaktadır. tek tanrı inancının hikâyesi aslında bu anlaşmanın ve onu sahiplenenlerin tarihidir.

insanlığın ibralimden günümüze uzanan inanç ve ibadet yolculuğunu, gnostisizmden kabala öğretisine, ezoterizmden egzoterizme, simya ve okültizmden tarikatlara, simon migusdan gazaliye kadar irdelenen sade ve tarafsız bir anlatımla okuyacaksınız. üç büyük dinin heterodoks ve ortodoks yaklaşımları, siyasî manevraları, dinsel felsefi doktrinleri ve tanrıya yaklaşma prensipleri tek tek ele alınmaktadır.

18 Ekim 2013 21:35

francis edwards peters

Maalesef henüz francis edwards peters ait eklenmiş başka bir kitap yoktur. Ekleyen olmak isterseniz Hemen Kitap Ekle