türkçenin diriliş hareketi
: - /10 ( Üye)

AKKURT @AKKURT

türkçenin diriliş hareketi bildirgesi

artik söz türkçenin!

dili elinden alınmış bir ulus, usu elinden alınmış bir ulus demektir!

türk ölürse türkçe, türkçe ölürse türk yaşayamaz!

ulusal bir dil ayaklanışı (seferberliği) olmadan, ulusal bir devlet kurulamaz!

dilimizi; ulusumuzun inancı, direnci ve kararlılığı kurtaracaktır!

dilimizin bu yıkık durumundan herkes sorumludur. basın yayın görevini, tdk işini, öğretmenlerimiz bilinçlendirmelerini, toplum savunuculuğunu, devlet gereğini yapsaydı bugün dilimize ağlamazdık...

dilimizi yok etmek isteyenlerin gerçek amacı ülkemizi yok etmektir. usu ve yüreği yara almamış her yaştan türk gençleri olarak, dilimizi de ülkemizi de yoktan var etmeyi biliriz. bilinmelidir ki, sızlananlar ancak çapsızlar ve güçsüzlerdir. bizler yolumuzda kararlılıkla yürüyecek ve ulusal bir dil bilinci yaratana dek ülkülediğimiz amaç için yılmadan çalışacağız…

dilimizin sahibi yalnızca dilbilimciler, aydınlar, okur yazarlar değildir. türk’üm diyen köylü-kentli herkesin türkçe üzerine söz söyleme, görüş bildirme hakkı vardır. dilimizin tek ve gerçek sahibi, kalıtını görkemli ekinimizden alan ulusumuz ve onun çalışkan çocuklarıdır. * ( kalıt: miras, ekin: kültür)

türkçenin diriliş hareketi; türkçemizin yazgısını değiştirmek, onu yüceltmek ve hak ettiği yere yükseltmek üzere kurulmuş olup çalışmalarını yılmadan sürdürecek ve sömürgeci dillerin bayrağını indirerek ses bayrağımız türkçeyi dalgalandıracaktır...

türkçenin dirilişi türklüğün dirilişidir!

saygılarımızla.
türkçenin diriliş hareketi

05 Kasım 2014 22:58

yalçın mıhçı, suat özer

Maalesef henüz yalçın mıhçı, suat özer ait eklenmiş başka bir kitap yoktur. Ekleyen olmak isterseniz Hemen Kitap Ekle