son ermeni
: - /10 ( Üye)

denizz @denizz

abdullah ayata’nın son ermeni adını taşıyan romanı türkiye’nin yakın tarihine farklı bir açıdan yaklaşıyor; dilleri ve dinleri ayrı olan iki milleti ‘sevgi-saygı’ çemberinde buluşturan ayata’nın romanı, ‘anı’ kurgusundan dolayı ‘kurtuluş savaşı’nın tanığı olma özelliğine de sahip.

son ermeni; gazer efendi, ibiş hoca ve köy halkının dramatik yaşamlarını konu alır. dönem, osmanlı’nın son yıllarıdır. roman, dinleri ayrı olan iki insanın birbirlerine duydukları aşkın öyküsü ile başlar. ibiş hoca’nın köylüsü olan genç veli ile hristiyan olan güzel horimsi, dinlerin ayrıcalığını dinlemezler. iki gencin aşkı, bir zamanlar aralarından su sızmayan iki halkı -ermeniler ile türkleri- karşı karşıya getirse de ibiş hoca’nın tutumu ve davranışları, her iki tarafı da rahatlatacak, olay iki gencin evlenmesi ile yatışacaktır.

romanın asıl örgüsü ise gazer efendi üzerine kuruludur; yıkılmakta olan osmanlı, uzun yıllar birlikte yaşadığı ayrı tebaalardan halkları kendi can güvenlikleri için uzak diyarlara göndermektedir. gazer efendi ve köylüsü de kendi köylerini boşaltmak zorunda kalır. toplanır ve beyrut trenini yetişmek için yollara düşerler. kafilenin yolu ibiş hoca’nın köyünden de geçer. iki halk, tıpkı eski günlerde olduğu gibi kucaklaşır. türkler, son ermenileri ellerinden geldiğince ağırlamaya, gönüllerini hoş tutmaya, onları dostlukla uğurlamaya çalışırlar. bu arada gazer efendi rahatsızlanır. kafile hastanın iyileşmesini bekler. ancak gazer efendi, bu uzun yolculuğa çıkabilecek durumda değildir. beyrut trenini yetişmek zorunda olan ermeni kafilesi, gazer efendi’yi göz yaşları içinde ibiş hoca’nın güvenli ellerine teslim eder. roman, dinleri, dilleri ve dünya görüşleri ayrı bu iki insanın dostluğu üzerine gelişir.

gazer efendi, ‘kurutuluş savaşı’ yıllarının son ermenisi’dir. bir kış boyunca kendi halkı kadar çok sevdiği ibiş hoca ve köylüleri ile yaşar.

abdullah ayata, son ermeni’de, geçmişten günümüze milletimizin sahip olduğu değerleri anlatırken yaşadığımız birtakım sorunları da hoşgörü ile nasıl çözebileceğimizin ip uçlarını veriyor.

17 Eylül 2015 21:51

abdullah ayata

Kitap Adı
kartallar kafese sığmaz
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle