BirKitapOkudum
: - /10 ( Üye)

mesgin @mesgin

Evet, Bütün Enbiyanın imamı, bütün Asfıyanın serveri, bütün mukarrabinin akrabi, bütün mahlukatın ekmeli, bütün mürşidlerin sultanı, beşerin en emini ve insanlığın en fazla mu'temed ve mu'teberi olan... Ve her iki alemin fahrı, her iki dünyanın hayatı, her iki saadetin vesilesi, her iki cihanın efendisi, risalet ve velayet gibi iki şerefli cenahın sahibi, cin ve insin Rasulü gibi kudsi unvanların yegane sahibi bulunan... Hasılı, ledün ilminin sultanı, Tevhid ü irfan semasının güneşi, ubudiyyet şerefinin risalet derecesindeki habibiyyet makamının en mümtaz şahsiyeti olan zat, Hazret-i Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem'dir.

12 Mayıs 2016 12:53

vehbi yıldız

Kitap Adı
değer ölçüsü - 1
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
değer ölçüşü - 2
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
düşün, anla ve ağla
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
ilim ve irfan nesli
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle