BirKitapOkudum
: - /10 ( Üye)

mesgin @mesgin

Deniz yolcusu için pusula, çöl yolcusu için kılavuz ve yol ayırımında bulunan kimse için yön gösteren levha ne derece gerekli bir ihtiyaç ise ebed yolunda seyahat eden insan için de yarı yolda kalıp perişan olmamak için Kur’ân’a ve hadîse dayalı olarak zikredilen bir kısım değer ölçüleri aynı şekilde lüzumlu ve zarûrî bir ihtiyaçtır.

Yüce Allah’tan ümit ederim ki bu “Değer Ölçüsü” kitabını, her iki cihan saadetini kazanma adına insanımıza güvenilir bir rehber ve bir kılavuz yapsın. Yine ümit ederim ki bu kitap bir Müslümanın her iki cihanın mutluluğunu garanti altına alması için Kur’ân-ı Kerîm’e ve hadîs-i şeriflere göre nelere dikkat etmesi ve başkalarını değerlendirirken bu değerlendirmeyi hangi ölçülere göre yapması gerektiğini gösteren “Ölçüler Manzûmesi” bir eser kıymetinde olur.

12 Mayıs 2016 12:54

vehbi yıldız

Kitap Adı
ilham kaynakları
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
değer ölçüşü - 2
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
düşün, anla ve ağla
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle
Kitap Adı
ilim ve irfan nesli
Yayınlanma Tarihi
-
Kullanıcı
Görüntüle